0:00 / 0:00

Ánh sáng là hạt hay sóng?

223 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ánh sáng là một hạt như nguyên tử hay là một sóng như những gợn nhẹ trên mặt hồ? Qua ví dụ về cây bút chì, Colm Kelleher sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này.