0:00 / 0:00

Ánh sáng ẩn khuất của Afghanistan

170 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong bài diễn thuyết này, nhiếp ảnh gia Monika Bulaj chia sẻ những hình ảnh mà cho chúng ta nhiều cảm xúc và suy tư về Afghanistan. Những bức ảnh về vùng đất, về lễ nghi, về những người đàn ông và đàn bà Afghanistan. Đằng sau những bài báo, những dòng tít, chúng ta biết gì về con người và vùng đất này?