0:00 / 0:00

Khám phá vũ trụ trên Trái Đất

179 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Angelo Vermeulen, trường nhóm một dự án của NASA, cho rằng: “Chúng ta sẽ sinh sống ngoài không gian. Có thể mất 50 năm hoặc 500 năm, nhưng sớm muộn sẽ xảy ra.” Trong bài diễn thuyết đầy ấn tượng này, Vermeulen giới thiệu một số công việc có vai trò chuẩn bị cuộc sống ngoài không gian của nhân loại và chia sẻ những dự án nghệ thuật đặc sắc thách thức mọi người trên thế giới thiết kế nhà ở ngoài không gian.