0:00 / 0:00

Alzheimer là bệnh gì?

212 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bệnh Alzheimer là chứng mất trí phổ biến nhất, tác động đến hơn 40 triệu người trên toàn cầu. Tuy đã được phát hiện hơn một thế kỷ nay, nhưng tới tận bây giờ Alzheimer vẫn chưa được hiểu rõ. Ivan Seah Yu Jun sẽ cho chúng ta biết Alzheimer là bệnh gì và nó tác động như thế nào lên bệnh nhân.