0:00 / 0:00

Chó đánh hơi thế nào?

253 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có thể từng nghe rằng chó “nhìn bằng mũi”. Nhưng khứu giác của loài chó kì diệu hơn những gì bạn nghĩ. Alexandra Horowitz cho chúng ta biết làm thế nào chó đánh hơi được quá khứ, tương lai và những thứ không thể nhìn thấy. Nếu bạn có khả năng như thế, bạn sẽ làm gì?