0:00 / 0:00

Vẽ lên cơ thể

171 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Alexa Meade có cách tiếp cận nghệ thuật vô cùng sáng tạo. Thay vì phát thảo chân dung, cô tập hợp những vật chủ đề và vẽ trực tiếp lên đó. Cô phủ sơn lên tất cả (người, ghế, thức ăn, v.v...) để phỏng theo đường nét bên dưới và hình thành một bức tranh 3D. Trong bài nói của mình, Meade cho chúng ta xem những bức ảnh có được từ những kết quả ngoài dự kiến, và chia sẻ dự án nghệ thuật với vật liệu là sơn và sữa.