0:00 / 0:00

Khám phá không gian đa chiều

241 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

KenTran

 đăng ngày 2016-07-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta đang sống trong không gian 3 chiều. Ai cũng biết điều đó. Nhưng câu hỏi là liệu có chiều không gian nào khác mà chúng ta không nhận thức được không? Ví dụ như không gian 4 chiều, 11 chiều,...? Nếu chúng có tồn tại thì khả năng của chúng là gì? Có cách nào chúng ta nhận thức được chiều không gian đó không?