0:00 / 0:00

Những cuộc chiến làm cảm hứng cho Game of Thrones

1704 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bắt đầu từ khoảng năm 1377, thời Trung cổ Anh đã bị rung chuyển bởi một cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai gia đình quý tộc, kéo dài nhiều thế hệ, những động cơ phức tạp và lòng trung thành bị lay chuyển. Nghe có vẻ quen? Alex Gendler minh họa cách các xung đột lịch sử gọi là cuộc chiến tranh của Hoa Hồng là cơ sở cho nhiều bộ phim truyền hình trong Game of Thrones.