0:00 / 0:00

Lịch sử hôn nhân

294 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hôm nay Alex Gendler sẽ mang đến một bài giảng TED-Ed ngắn gọn kể về lịch sử của hôn nhân chỉ trong vài phút. Bạn sẽ được dạo qua một vòng các hình thức kết hôn từ trước đến nay. Bạn thích kiểu nào nhất nào?