0:00 / 0:00

Chúng ta có 3 loại nước mắt

203 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao chúng ta khóc? Có phải chúng ta chỉ có một loại nước mắt không? Khi nào thì loại nước mắt nào rơi? Nước mắt có ý nghĩa như thế nào, cả về mặt sinh học lẫn tâm lý? Hãy nghe xem Alex giảng gì trong bài TED-Ed này nhé!