0:00 / 0:00

Xác định giới tính không dễ như bạn tưởng

495 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta thường chia giới tính thành 2 loại, nhưng có đơn giản như thế không? Ngay trả trong tự nhiên, mọi việc cũng không đơn giản như vậy. Có những giới tính được hình thành từ trước khi sinh, nhưng cũng có giới tính được xác định sau khi sinh. Bởi yếu tố di truyền, hoặc yếu tố ngoại cảnh (ví dụ như nhiệt độ ấp trứng chẳng hạn). Thật kỳ diệu phải không?