0:00 / 0:00

5 dự đoán tương lai từ 1984

266 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-17

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong hội thảo TED đầu tiên được tổ chức vào năm 1984, Nicholas Negroponte đã đưa ra những tiên đoán về những thay đổi trong lãnh vực công nghệ, giải trí và thiết kế. Nhiều năm trước khi người ta bắt đầu sử dụng từ "tích hợp", Nicholas Negroponte đã hình dung về màn hình TV sẽ là một "sách điện tử trong tương lai". Trong video được rút ngắn từ bài nói 2 tiếng này (trước khi TED giới hạn xuống 18 phút), Nicholas Negroponte sẽ trình bày những dự đoán của ông về CD-ROM, tương tác trên mạng, buồng điện thoại công cộng, giao diện tương tác của iPhone, và những chia sẻ về dự án Mỗi đứa trẻ một máy tính của ông.