0:00 / 0:00

4 tác động của âm thanh

170 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Âm thanh có những tác động không nhỏ lên con người. Nó có thể làm chúng ta bình yên nhưng cũng có thể gây ra những cảm xúc tiêu cực, hay thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong bài diễn thuyết ngắn này, Julian Treasure sẽ cho chúng ta thấy âm thanh có sức tác động mạnh đến thế nào.