0:00 / 0:00

31 ngày dưới đáy biển

222 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Lưu Hoàng Kiếm

 đăng ngày 2016-10-11

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Một phòng thí nghiệm nhỏ dưới đáy biển sâu, 31 ngày, và một người đàn ông sống sót, lập nên kỷ lục thế giới mới, phá vỡ kỷ lục cũ của chính ông mình. Hãy cũng thám hiểm đại dương tuyệt vời với Fabien Cousteau.