0:00 / 0:00

20 giờ đầu tiên - Học mọi thứ như thế nào?

949 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-11-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong video này, Josh Kaufman sẽ chia sẻ cho chúng ta cách ông lấy cảm hứng từ người con đầu lòng để tiếp cận đến một phương pháp học hoàn toàn mới.